Поръчител
Hager Transportgesellschaft m.b.H.
UID: ATU 68910949
ул. Гевербепарк 14
6300 Вьоргл, Австрия
Управители
Давид Хагер
Себастиян Хагер

опровержение

The Hager Transport GmbH посочва, че сайтовете не са от нея. Ако те имат незаконно или неподходящо съдържание на Hager Transport GmbH дистанцира от него. The Hager Transport GmbH ще се отрази само на правни и верни факти и информация и не оказва никакво влияние върху дизайна и съдържанието на свързаните страници. Това не прави никакъв разширяване или удължаване на Hager Transport GmbH собствена информация представлява. Hager Transport GmbH не е в състояние да следите всички промени в тези сайтове редовно. Поради тази причина, цялата отговорност и отговорност за съдържанието на всяко такова свързано информация ще бъде отхвърлена. За незаконно, неточно или непълно съдържание и особено за щети, възникнали в резултат от използването на такава информация е отговорност единствено на съответния доставчик на тази страница, за които се прави позоваване.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.